Matura z biologii – wszystko co musisz wiedzieć

Matura zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku, część uczniów wybrała biologię do zdawania. Zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dziedzina ta jest niewątpliwie trudną, ale nie obejdzie się bez niej żadne uczeń, który marzy o studiach medycznych bądź pokrewnych. Ten ogrom wiedzy, jaki trzeba przyswoić, to dopiero początek. Co jeszcze trzeba wiedzieć?

 Matura z biologii

Przed uczniami będzie wyzwanie. Rozwiązanie 25 zadań, w czasie 180 minut. Na poziomie rozszerzonym uczniowie będą mogli zadawać maturę tylko, jako przedmiot dodatkowy. Z jednej strony jest to mniejszy stres, bo dodatkowy przedmiot nie waży na zdaniu bądź też nie, całego egzaminu maturalnego. Sytuacja taka może nastąpić jedynie wtedy, gdy biologia została zadeklarowana, jako jedyny przedmiot dodatkowy. W innym wypadku, uczniowie walczą o wynik, który może otworzyć przed nimi ścieżki wymarzonej kariery zawodowej.

Na całość składa się materiał, który był przyswajany w gimnazjum oraz liceum. A stopień trudności zadań uzależniony jest od tego, jaki poziom wybrał do zdawania maturzysta. Przede wszystkim jednak poza czystą wiedzą, trzeba nastawiać się na to, iż uczniowie będą sprawdzani pod różnymi kątami. A mianowicie:

  • czy potrafią identyfikować i analizować problemy, na podstawie wiedzy, jaką sobie przyswoili,

  • czy posiedli umiejętność rozumowania, argumentowania oraz wnioskowania,

  • czy posiadają umiejętność wykorzystywania informacji, które pozyskują z udostępnianych im źródeł, różnego rodzaju,

  • muszą wykazać się nadto umiejętnością projektowania doświadczeń, a następnie ich analizowania oraz interpretowania otrzymanych wyników,

  • by analizować zjawiska i procesy, potrzeba jest również wiedza matematyczna oraz umiejętność wykorzystania dostępnych narzędzi matematycznych.

Do tego maturzyści muszą się wykazać umiejętnością myślenia złożonego. Czyli stają przed wyzwaniem łączenia wiedzy z różnych działów biologii.

Zadania

Zadania zostają zróżnicowane pod względem nie tylko tematyki, ale również stopnia trudności. Do tego na egzaminie maturalnym z biologii, maturzyści mierzą się z zadaniami typu zamkniętego oraz otwartego, a z przewagą tego ostatniego. Liczy się nie tylko wiedza, by wybrać dobrą odpowiedź, ale również umiejętność właśnie analizowania i czytanie ze zrozumieniem. Niekiedy jedno słowo zmienia kontekst całego zadania i nie zwracając uwagi na detale łatwo popełnić banalny błąd, który waży na ostatecznym wyniku. Uczniowie muszą więc skupić się na zdobywaniu wiedzy, ale i poszerzaniu swoich umiejętności względem rozumienia, czytania, analizowania, wykorzystywania dostępnych narzędzi, łączenia faktów oraz projektowania.