Jakie motywy literackie musi znać maturzysta?

Egzamin dojrzałości to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu młodego człowieka. Wcześniej musi się on zmierzyć z egzaminem na koniec szkoły podstawowej oraz z egzaminem gimnazjalnym. Ale to matura kończy cykl obowiązkowej nauki. Jest momentem, w którym młody człowiek dokonuje wyboru. Studia zaoczne czy też dzienne. A może od razu praca i uwolnienie się od ponownego obowiązku przyswajania ogromnych materiałów? Drogi są różne, z pewnością jednak dobre wyniki na egzaminie dojrzałości otwierają wiele drzwi. A dla osób, które wysoko stawiają sobie poprzeczkę, wyniki bliskie 100% są bardzo ważne, bowiem pozwalają spełniać marzenia.

Język polski

Jednym z przedmiotów, z którym każdego roku mierzą się uczniowie ostatnich klas liceum, jest język polski. I tu zaczyna się duże wyzwanie. To nie tylko cały szereg lektur, które trzeba przeczytać, poznać i zrozumieć. Podczas egzaminu dojrzałości z języka polskiego maturzyści muszą mierzyć się z czytaniem ze zrozumieniem, jak i pisaniem. Liczy się ortografia, stylistyka, dobre formułowanie zdań i przejrzyste wyrażanie swoich myśli. Bogate słownictwo i umiejętność rozumienia tekstu pisanego, z czym wiele osób ma poważne problemy. To wszystko można jednak opanować, nie tylko czytając, ale i korzystając z różnego rodzaju pomocy dla maturzystów.

Niezbędne motywy literackie

Umiejętności niejako techniczne, to dopiero początek wyzwania. Podobnie, jak i konieczność zaznajomienia się z całą gamą lektur. Potrzeba jeszcze umieć spojrzeć na nie kompleksowo. Odnieść się do wybranych motywów literackich, zarówno w sztuce, jak i w słowie pisanym. A czego można się spodziewać na egzaminie dojrzałości, trudno powiedzieć. Pośród motywów literackich znajdujemy jednak długą listę tych, które z pewnością mogą się pojawić na maturze, a są to między innymi:

 • motyw śmierci,

 • motyw miłości,

 • motyw podróży,

 • motyw cierpienia,

 • motyw arkadii/raju,

 • motyw młodości,

 • motyw rodziny,

 • motyw buntu,

 • motyw ojczyzny,

 • motyw utopii,

 • motyw władzy,

 • motyw rodziny,

 • motyw Ikara,

 • motyw Żydów,

 • i wiele innych.

Na maturze licealiści mogą się zmagać z zadaniami, gdzie dany motyw będzie niezbędny do opisania względem literatury bądź sztuki. Do tego pojawiają się pojęcia związane z wybranym motywem. Potrzeba umiejętności odnalezienia wspólnego języka dla wszystkich pozycji z literatury i sztuki, z którymi miało się do czynienia, a które mogą zagościć wśród zadań. Uczniowie muszą umieć porównać ze sobą wartości, jakie zostały zawarte w odmiennych pozycjach z literatury i sztuki bądź też obydwu, w jednym zadaniu. Jest tego sporo, ale czytając kolejne pozycje książkowe, zapoznając się z formatem zadań i ucząc, jak sobie z nimi radzić, takie wyzwanie nie będzie stanowiło przeszkody. A z pewnością ów zostanie pokonana.