Czego możesz się spodziewać na maturze z chemii

Wybór przedmiotów maturalnych to niełatwe zadanie. Większość maturzystów ma już w jakimkolwiek stopniu sprecyzowane zainteresowania, gdy wybiera liceum i dany profil. Ale te często zostaję zweryfikowane podczas szkolnej nauki. Przychodzi jednak taki etap, gdy coś wybrać trzeba. Jeśli nasze zainteresowania nie są ściśle określone i nie mamy pomysłu, jakie studia byłyby interesującymi w późniejszym czasie warto postawić na te przedmioty, które sprawiają nam może nie tyle największą przyjemność, co najmniej trudności.

Chemia na maturze

Część maturzystów decyduje się na zdawanie chemii. Między innymi, jako jeden z przedmiotów dodatkowych. To spore wyzwanie, bo chemia nie jest jedynie czystą nauką w formie zapamiętywania. Wymaga umiejętności projektowania doświadczeń, formułowania wniosków, analizowania. Do tego zadania niczym z matematyki. Wykorzystanie narzędzi dostępnych z różnych dziedzin pokrewnych jest konieczne, by poradzić sobie z wyzwaniem, jakie stanowi egzamin dojrzałości z chemii.

Zadania, jakie czekają na uczniów

Trudno dokładnie przewidzieć, co pojawi się podczas egzaminu maturalnego z chemii. Uczniowie będą jednak musieli poradzić sobie z rozwiązaniem 45 zadań. W czasie 180 minut, na poziomie rozszerzonym. Aby przetestować swoją wiedzą, jak i umiejętności, warto zajrzeć do arkuszy maturalnych, jakie obowiązywały w latach poprzednich. Zadania oczywiście będą się różnić, ale istnieje pewna powtarzalność, co do ich formy. Mając wiedzę, jak skonstruowane są zadania, ile jest przeznaczonych na nie czasu oraz, czego może wymagać od nas ustanowiony klucz odpowiedzi, znacznie łatwiej poradzić sobie z wyzwaniem, w postaci chemii.

Niezbędne umiejętności

Matura z chemii sprawdza bardzo podobne umiejętności, jak te, które badane są podczas matury z biologii. Uczniowie są sprawdzani zatem pod kątem:

  • umiejętności identyfikacji i analizowania problemów, na podstawie wiedzy, jaką sobie przyswoili,

  • czy przyswoili sobie umiejętność rozumowania, argumentowania oraz wnioskowania,

  • czy przyswoili umiejętność wykorzystywania informacji, które pozyskują z udostępnianych źródeł różnego rodzaju,

  • muszą wykazać się także umiejętnością projektowania doświadczeń, ich analizowania oraz interpretowania otrzymanych w czasie doświadczeń wyników,

  • kolejno niezbędne staje się zdobycie wiedzy, jak analizować zjawiska i procesy. Niezbędną staje się wiedza matematyczna oraz umiejętność wykorzystania dostępnych narzędzi matematycznych, by swobodnie analizować, wnioskować, liczyć.

Czy to łatwe zadanie? Z pewnością nie, jednakże korzystając z dostępnych pomocy naukowych, jak i zapoznając się z maturami, które obowiązywały w poprzednich latach, maturzyści mają szansę dobrze przygotować się do egzaminu i zdać go, z satysfakcjonującym wynikiem.